Vítejte na stránkách společnosti PAVELKA ČR, a.s.

O nás...

         Akciová společnost PAVELKA ČR, a.s. byla založena dne 30.11.1999, sídlo společnosti je Kroměříž, Kojetínská ulice 1126/54. Je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3194. Svou činností navazuje na  podnikání OSVČ manželů Pavelkových a syna Davida, kdy první firma byla založena v roce 1990. Od prosince 2012 vzniká stavební divize Zlín, jenž  mimo stavební výrobu se zaměřuje na projekční a montážní práce technické zařízení budov (vytápění, zdravotechnika,  plynofikace).

         Základním cílem společnosti a všech jejich pracovníků je snaha o maximální spokojenost zákazníků při dodržení špičkové kvality všech nabízených služeb. 

 

Předmět podnikání společnosti:

  • provádění staveb a jejich odstraňování
  • zednictví
  • izolatérství
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelská činnost
  • organizování kurzů a školení
  • pronájem movitých věcí
  • ubytovací služby
  • hostinská činnost

Naše služby …

         Nejvýznamnější činností společnosti je stavební výroba v oblasti občanské vybavenosti a pozemního stavitelství jako celku. Pracovníci navázali na dlouholetou tradici a specializaci majitelů a zakladatelů společnosti, kteří v roce 1990 začali jako  první v regionu  provádět  dodatečné zateplováné budov. Zkušenosti čerpali z dlouleté praxe rakouzského výrobce zateplovacích systémů BAUMIT a to ve spoluprávi s brněnskou firmou EVABAU. Specializovaná prodejna BAREV A LAKŮ v Kroměříži na Kojetínské ulici si od svého založení zřízení v roce 2001 vydobyla významné postavení na regionálním trhu. Pro živnostníky a jiné podnikatelské subjekty plní funkci i velkoobchodu. Doplňkem jsou služby tónování barev a omítkovin od významných evropských výrobců. Nabízíme i zapůjčení žebříků a lešenářské a stříkací techniky. 

 

         Společnost byla po dobu 12 let akreditovaným subjektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s pověřením vydávat doklady o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace v oboru MONTÉR TERMOFASÁD. Činnost rekvalifikací je byla dočasně přerušena.

 

         Všechny materiály používané společností jakož i prodávané prošly předepsanými zkouškami a u firmy jsou uloženy potřebné certifikáty a stavebně technická osvědčení. Materiály používané pro zateplovací systémy rovněž splňují požadavky na kvalitativní třídu A dle materiálu „Technická pravidla, kritéria a směrnice SZB 2001“ ze dne 31.5.2001, vydané Cechem pro zateplování budov ČR.

      

         V roce 2009 společnost získala certifikáty kvality ISO 9001 a ISO 14 0001.