VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB V PROJEKTU ZELENÁ ÚSPORÁM

V současné době probíhají v ČR příprava programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, která se bude týkat jak veřejných budov, tak i rodinných domů.  Naše stavební společnost je již dnes připravena svým zakazníků zajistit komplexní servis včetně přípravy projektu, poradenství i vyřízení všech administrativních formalit spojených s touto činností.

V počátku programu Nová zelená úsporám proplatí stát celkem 1,4 miliardy korun na zateplení majitelům rodinných domů. Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna 2013. Žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna 2013. Na www.novazelenausporam.cz se dozvíte poslední aktuality z dění okolo programu během let 2013 - 2020.

Finanční podpora bude ze 70% směřovat hlavně k majitelům rodinných domů, veřejné budovy budou představovat 30% z podpořených rekonstrukcí.
Výše podpory v programu bude podle návrhu ministerstva životního prostředí (MŽP) záviset na podílu uspořené energie. Vlastníci rodinných domů nebudou moci čerpat podporu z jiných dotačních programů.

NĚCO O ZATEPLENÍ  BUDOV ...

Zateplení budov, přesněji dodatečná tepelná izolace u budov včetně novostaveb je v době výrazného zvyšování cen energie a paliv stále významnější. Všechny budovy jsou zdrojem ztrát energie a ovlivnit jejich výši a tím i náklady na provoz je v naší moci.

Základním požadavkem při zateplení je zajistit vnější, celistvý a tepelně izolační plášť budovy. Hlavní podmínkou přitom je nepřipustit působení nadměrné vlhkosti ve stavebních konstrukcích a přitom zajistit přiměřené větrání užívaných prostorů.

 

VÝHODY  ZATEPLENÍ :

       Technické

 • zlepšení tepelné pohody

 • odstranění příčin vzniku plísní

 • odstranění tepelných mostů v konstrukcích

 • zkvalitnění akumulace zdiva zateplením

 • odstranění přehřívání budovy v letním období

 • snížení teplotní dilatace konstrukcí

 • odstranění zatékání dešťové vody do zdiva

 • ochrany budov před agresivním prostředím

 • zlepšení akusticko-izolačních vlastností budovy

 • snížení spotřeby energií – ekologický přínos

  Ekonomické

 • snížení energetické náročnosti

 • možnost instalovat menší, investičně levnější otopné soustavy

 • vložené peníze jsou návratnou investicí

 • lepší využití prostorů budovy

 • přínosy mají trvalý charakter

Základní druhy zateplovacích systémů :

 • zateplovací systémy omítkové (tepelné omítky)

 • zateplovací systémy kontaktní (pevně spojeny s konstrukcí)

 • zateplovací systémy montované ( s provětrávanou vzduchovou mezerou)

   

Společnost PAVELKA ČR, a.s. nabízí svým zákazníkům komplexní servis :

 • poradenství, projekční práce

 • rozpočty, cenové nabídky

 • vizualizace – služby FASÁDNÍHO STUDIA

 • montáž zateplovacích systémů dle přání zákazníka

 • stavební práce

 • montáž a zapůjčení lešení a žebříků

 • montáž a dodávku oken a dveří

 • prodej komponentů zateplovacích systémů

 • tónování omítek a barev ve vlastním středisku

 • mytí, renovaci a ochranu fasád

 • dopravu

 • zvýšené garance

 • pozáruční servis

Společnost PAVELKA ČR,a.s. zastupuje v prodeji i montážích slovinského výrobce zateplovacích systémů JUB. Všechny kontaktní tepelně izolační systémy JUBIZOL FASÁDA na základě provedených zkoušek a osvědčení kvality systému řízení výroby obdržely od notifikovaných osob tzv. Evropské technické schválení (ETA), která dokládají shodu s ETAG 004 a opravňují k vystavení CE Prohlášení o shodě, resp. označení výrobku značkou CE.