TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Divize Zlín, kontaktní kancelář:

760 01 ZLÍN, Smetanova 2401

VÍT PAVELKA, ředitel divize

Mobil :  602 772 399

E-mail: zlin@pavelkacr.cz , vitpavelka.zlin@seznam.cz

Obsah náplně TZB zahrnuje specializaci na oblast

vytápění, zdravotechniky, plynoinstalace, vodovodních,

kanalizačních a plynovodních přípojek, ČOV :

- zpracování studií a technických návrhů

- předprojektovou přípravu a projektovou dokumentaci

- zpracování projektů ZELENÁ  ÚSPORÁM

- poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost 

- zpracování nabídek realizace staveb

- realizace staveb ústředního vytápění : zdrojů tepla, tepelných čerpadel, solárních systémů

- realizace staveb zdravotní techniky : ohřevu teplé vody, sanitárních systémů, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

- realizace plynofikací : rodinných domů, průmyslových objektů a areálů